Nátěry stožárů vysokého napětí

VÝŠKOVÉ PRÁCE ANDĚL

Specializujeme se na barevné kódování elektrických zařízení či sanace atmofixových spojů, nátěry stožárů vysokého napětí, přeizolace vodičů a oklešťování porostů v ochranném pásmu elektrického vedení.

Nátěry stožárů vysokého napětí, nátěry stožárů zvláště vysokého napětí

Jsme skupina zaškolených a elektrotechnicky vzdělaných pracovníků, podnikajících jako OSVČ ve společnosti Výškové práce Anděl (jsme plátci DPH).

 Od roku 2012 realizujeme čištění a nátěry stožárů vysokého napětí (VN), velmi vysokého napětí (VVN) a zvláště vysokého napětí (ZVN) na území celé ČR.

nátěry stožárů vysokého napětí

  Energetikům zajišťujeme sanace šroubových spojů v ochranném pásmu nadzemního vedení, opravy barevného kódování, přeizolace vodičů i oklešťování dřevin v ochranném pásmu elektrického vedení


Bezpečnost práce uplatňujeme v každém ohledu – výkony provádíme vždy v čase bezproudí a pod dohledem odborně způsobilé osoby kvalifikované dle §9 vyhlášky 50/1978 Sb. Neprovádíme práce pod napětím (PPN).

  • pan Michal Roupec, +420722093256, info@vyskovepraceandel.cz
  • pan Lukáš Anděl, +420608800618, andel@vyskovepraceandel.cz

www.vyskovepraceandel.cz