Nátěry stožárů vysokého napětí

Specializujeme se na značení vedení, nátěry stožárů vysokého napětí, rizikové montáže a oklešťování porostů v ochranném pásmu elektrického vedení.

Nátěry stožárů vysokého napětí, nátěry stožárů zvláště vysokého napětí

Jsme skupina zaškolených a elektrotechnicky vzdělaných pracovníků, podnikajících na základě živnostenského oprávnění ve společnosti Výškové práce Anděl.


+420608800618 | www.vpandel.cz

Dodáváme komplexní řešení v oblasti čištění a nátěry stožárů vysokého napětí (VN), velmi vysokého napětí (VVN) a zvláště vysokého napětí (ZVN) do 400 kV.

nátěry stožárů vysokého napětí

  •   Mezi naše zkušenosti patří nátěry a sanace šroubových spojů v ochranném pásmu nadzemního vedení přenosové soustavy (400 kV), opravy směrového značení na příhradových stožárech linky velmi vysokého napětí (110 kV), dále přeizolace,  napínání vodičů nadzemního vedení distribuční sítě (22 kV) a oklešťování dřevin v ochranném pásmu trakčního vedení (25 kV). 
  • Bezpečnost práce uplatňujeme v každém ohledu – výkony na distribuční síti provádíme vždy v čase bezproudí a pod dohledem odborně způsobilé osoby kvalifikované dle §9 vyhlášky 50/1978 Sb. Neprovádíme PPN.
  • Kvalitu aplikovaného nátěru průběžně kontrolujeme, abychom včas provedli případné opravy. Na aplikaci vybraných nátěrových hmot garantujeme prodlouženou záruční lhůtu až 8 let.

 – KONTAKTY

Těšíme se na spolupráci!